Arşiv ve Kategori içinden » Ocak 2009 «

Uyumaya devam

Uyuya uyuya büyüyeceğim ve hepinizi gçeceğim.

Daha 1 günlüğüm ve masum

Evet merakla beklenen an geldi ve ben dünyaya geldim. Dünyaya geleli daha 1 gün oldu ama annemin korumasında mışıl mışıl uyuyorum.